הרהורים על השם של המלחמה – "חרבות ברזל"

בליל שבת קודש פרשת לך-לך אחרי חצות כשהשינה ממני והלאה, החלו מחשבותיי זורמות… 

ואני מהרהרת במצב המלחמתי שלנו וחושבת.

למלחמה העכשווית יש שם: "חרבות ברזל"

אינני יודעת מי נתן את השם הזה, אבל ה' נמצא בכל מקום, ברור לי שגם בשם הזה,

ובעודי מהרהרת מדוע כאן השם, ברבים חרבות, ופעם אחרת נתנו שם ביחיד: עופרת יצוקה?

מדוע ברזל? ולא פלדה?  אולי זה בא ללמדנו משהו?

החילותי לחשב בראשי את הגימטרייה של המילה ברזל  ב-2 ר-200 ז-7 ל-30 יחד: 239

באותו שבוע חל יום השנה של רחל אמנו, דובר הרבה על כוחה בתפילה ובבכייה לבקש רחמים על עם ישראל

(ועל סיפורי ניסים מיוחדים שהיו בעזה בפלישה קודמת וחיילים דיווחו על אישה לא רגילה עטופת שחורים ומאירה , שהזהירה אותם: לבית זה אל תכנסו יש שם מוות, כאן הדלת ממולכדת וכו' וכששאלו לשמה, ענתה רחל.)

ואני מחשבת:  רחל  ר=200 ח=8 ל=30 ביחד 238

וממשיכה ואומרת לעצמי כוחם של הגויים בברזל ואנו אין לנו אלא את כוחה של רחל: כוח התפילה והתחינה + הדבקות באחד!! שאין עוד מלבדו!!! יחד 239

שמחתי ברעיון שנזדמן לי והמשכתי לחשב, אולי גם כאן יעלה חידוש?

   חרבות    ח-8 ר-200 ב-2 ו-6 ת-400 יחד: 616   כוחם של הרשעים בחרב, ואנחנו אין לנו אלא את התורה הזאת

   התורה    ה-5 ת-400 ו-6 ר-200 ה-5 יחד 616

בתורה שלנו 613 מצוות + 3 דברים שעלינו להתחזק: א-אמונה ב-בטחון ג-(ביטול ה-) גאווה, ביטול כוחי ועוצם ידי! = 616

הנה כאן בשם הסתמי של המלחמה, יש תזכורת חשובה!

החרב שלנו היא התורה, והכוח שלנו כיהודים הוא באמונה מוחלטת בבורא שאין עוד מלבדו! והוא האחד שמחליט הכל ואנו בהישעננו עליו + תפילה ותחנונים כמו אמא רחל נוכל לבטל גזרות ולהביא את הגאולה!

                                                                                                                                              אמן!

בית המקדש, ציור שמן יודאיקה,  Beit hamikdash   Judaica oil painting,Jewish art, Jewish art Judaica oil painting, the Western Wall, abstract

Want to join our VIP club with a 10% discount on all purchases?

רוצה להצטרף למועדון ה-VIP עם הנחה מיוחדת של 10% בכל קניה?

דילוג לתוכן