פורטרט רבנים

רבי ישראל אבוחצירא הידוע בכינויו ה'בבא סאלי'
נולד  במרוקו, לאביו רבי מסעוד ב"ר יעקב אבוחצירא,   
התפרסם כקדוש עליון וכעושה מופתים גדולים אשר כל ברכותיו מתקיימות.
ביתו היה פתוח לכל ואהבת ישראל שבו הייתה לשם דבר.
אלפים היו מגיעים להתברך מפיו להיוושע ולקבל עצה מועילה. הבבא סאלי
היה מקובל על כל העדות והחוגים וכולם העריצו אותו,
הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן זהב
היה גדול בתורה, מנהיג הציבור החרדי בדור האחרון,  נשא על כתפיו את משא הדור בכל התחומים.
היה ידוע בפרישותו, בענוותנותו, בפיקחותו, בלימוד התורה שלו, ובהפצת התורה בכל העולם,
הרב שטינמן יזם את הקמתם של עשרות ישיבות וכוללי אברכים בישראל ובעולם כולו,
ושימש נשיא ופטרון של חלקם,  ערך מסעות לחיזוק היהודים בכל העולם מתוך מסירות נפש עצומה!
כתב כשלושים ספרים, בהם סדרת ספרי איילת השחר על התלמוד הבבלי והתורה.
נתן צבי פינקל זהב
הרב נתן צבי פינקל היה ראש ישיבת מיר בירושלים וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.
גדול בתורה ובמידות מופלאות, כח הנתינה שלו היה ללא גבולות.
פיתח את הישיבה ומוסדותיה לישיבה הגדולה בישראל, בה לומדים אלפי בחורי ישיבות ואברכים יקרים,
למרות עיסוקיו הרבים וחוליו הקשה, נודעו מסירותו וחסדיו העצומים לבני הישיבה, ולאנשים שנזקקו לכך.

תמונות  יוקרתיות אלו  יוסיפו ממד של קדושה בביתכם וישפיעו יראת שמים וברכה.

8754.200

Want to join our VIP club with a 10% discount on all purchases?

רוצה להצטרף למועדון ה-VIP עם הנחה מיוחדת של 10% בכל קניה?

דילוג לתוכן